Září 10, 2018

Žít a bydlet v Poličce

Polička má obrovský potenciál k tomu, aby zde lidé v každém věku žili šťastně a spokojeně a nemuseli odcházet jinam. Jen se musí soustavně a především koncepčně pracovat na zlepšování života ve městě i jeho místních částech, Lezníku, Stříteži a Modřeci.

Znáte ve svém okolí někoho, kdo v Poličce shání bydlení a nemůže sehnat?

 • Nezbytnou podmínkou zachování života v každém městě jsou mladí lidé a děti. Bohužel v Poličce je těžké nastartovat svoji budoucnost, pokud se člověk nechce zadlužit do konce života. Cena pozemků převyšující 1000 Kč za m2 je tak vysoká, že si jejich pořízení mohou dovolit jen vybraní, ke koupi v Poličce nejsou volné téměř žádné byty a nájemních bytů je zoufale málo.
 • Řešením této mimořádně závažné situace mohou být městské nájemní byty – tedy byty, které budou ve vlastnictví města, ale budou k pronájmu za přijatelnou cenu, zejména pro začínající páry a rodiny. Tyto startovací byty by mohly být vhodným řešením pro začínající mladé páry, které se nechtějí na začátku dospělosti hned zadlužovat.
 • Chceme nabídnout širokou škálu možností, jak najít bydlení v Poličce a místních částech. Základem by měla být informovanost o jednotlivých lokalitách, kde se dá v Poličce najít bydlení – bydlení v centru města, bydlení mimo centrum, v rodinném domě, na „vesnici“ stranou ruchu města (Lezník, Střítež, Modřec), na sídlišti… Také o možnostech, které v těchto lokalitách nabízejí – pozemek, dům, nájemní bydlení atd.
 • Chceme vytvořit informační databázi v rámci webu a mobilní aplikace města, která zprostředkuje zorientování se na realitním trhu občanům Poličky i lidem, kteří uvažují, že se do Poličky přestěhují.

 

Souhlasíte s umístěním heren uprostřed města?

 • Chceme regulovat hazard na území města! Narušování veřejného pořádku a negativní vlivy na děti a mladistvé – právě tyto jevy jsou často spojovány s provozovnami heren a kasin. Obec má možnost vydáním obecně závazné vyhlášky vymezit objekty, lokality a časový úsek, ve kterém smí být herny a kasina provozovány. Chceme vytvořit bezpečné a klidné centrum, ve kterém dochází k přirozené kumulaci osob – dětí, turistů, návštěvníků kulturních akcí. Do těchto lokalit rozhodně provozovny hazardních her nepatří.

 

Podporuje město dostatečně rozvoj podnikání a zaměstnanosti?

 • Chceme podporovat rozvoj nových podnikatelských aktivit formou vzniku co-workingového “podnikatelského inkubátoru”, kde by bylo možné jednoduše začít s podnikáním v Poličce.
 • Podpoříme podniky (startupy i zavedené firmy), které přinášejí inovativní produkty a služby a na trh práce přicházejí s nabídkami pozic s vysokou přidanou hodnotou a vysokým podílem výzkumu a vývoje.
 • Naším cílem je, aby měli lidé důstojnou a dobře ohodnocenou práci. Budeme usilovat o kvalitní podnikatelské prostředí v obcích tak, aby nebyla svévolně mařena aktivita místních občanů a firem. Podporu místního podnikání, transparentnost a otevřenost ve vztazích obce, občanů a podnikajících subjektů považujeme za základ ekonomického rozvoje obcí a regionů.
 • Budeme podporovat přidělování veřejných zakázek firmám z regionu zaměstnávající místní obyvatele. Nesmí se stát, že veřejnou zakázku vysoutěží firma, která si na její realizaci následně najme místní firmy, kterým však za jejich práci nezaplatí a sama vyhlásí bankrot.

 

Jsou i Lezník, Střitež a Modřec v centru dění?

 • Chceme vyvolat diskuzi o tom, jak přiblížit kulturu, vzdělání a další aktivity dostupné v Poličce přidruženým místním částem (Lezník, Střítež a Modřec) – tématy mají být především veřejná doprava, cyklostezka a chodník a celkové koncepce fungování místní části v rámci “velké” Poličky

 

Máte kam vyrazit s dětmi o víkendu?

 • Chceme se zaměřit na zlepšení nabídky trávení volného času pro rodiny s dětmi. Chybí zde hlavně víkendový program – rádi bychom podpořili divadla pro děti, tvořivé dílničky, čtení, koncerty, kino a zábavné a sportovní  programy pro rodiny s dětmi během celého roku.