Září 10, 2018

Veřejný prostor

Kvalitní veřejný prostor = kvalitní život v Poličce = spokojená veřejnost

Máte na ulicích dostatečnou možnost si odpočinout na lavičce?

Kvalitní tvorba veřejného prostoru začíná v detailu. Aby obyvatel města rád vyrazil pěšky po městě za prací či zábavou, potřebuje dostatek míst pro setkávání, dostatek oddechových ploch. Je neblahým zvykem, že se v projektech oprav chodníků a veřejných prostranství často zapomíná na vyřešení oddechových míst – laviček (nejen) pro starší, neinstalují se stojany na kola, odpadkové koše či jednoduché veřejné toalety. Povrchy jsou často bariérové a nepříjemné k chůzi. Na mnohých místech v Poličce není dopravně vhodně vyřešen proud chodců s cyklisty a auty a dochází k nepříjemným konfliktům. Tohle všechno lze však odstranit kvalitním a koncepčním plánováním.

Dokážete bez problémů jezdit městem a okolím na kole?

Městu dle našeho názoru chybí plán pro nekonfliktní propojení města pro cyklisty. Neexistuje ucelená koncepce řešení cyklostezek, výstavba probíhá nahodile podle toho, jaký dotační titul se objeví. Jednoduché nalinkování dopravních cyklopruhů na stávající komunikace lze přitom za malé peníze udělat okamžitě.

Dokážete ve městě bezproblémově zaparkovat?

Podle nás městu zásadně schází ucelená strategie, jak řešit parkování. Systém „zrovna tady je místo pro vybudování parkoviště“ není koncepční a z dlouhodobého pohledu nereflektuje potřeby města a jeho obyvatel. Chceme otevřít otázku možnosti výstavby parkovacích domů, zejména v místech s vysokou koncentrací automobilů jako jsou sídliště (Hegerova, Švermova) a vnitřní město.

Seženete bez potíží podnájem?

Pro zdravý rozvoj města je naprosto nezbytné podporovat nájemní bydlení. Neustálé lkaní nad úbytkem mladých lidí z Poličky pomůže řešit dostatečné množství kvalitních městských (i soukromých) bytů k nájmu. Nemůžeme očekávat, že mladí lidé budou chtít utratit (mnohdy fiktivní – půjčené) miliony korun na startu své životní dráhy. Nevyřešené bydlení zasahuje pak také do dalších mnoha životních situací – stačí připomenout úspěšné programy Housing First, bezodkladná pomoc obětem domácího násilí atd.

Je nejlevnější opravdu to nejvýhodnější?

Jedním z problémů je bezesporu netransparentnost přidělování zakázek města. Menší zakázky jsou zadávány volně tzv. „z ruky“, větší řízením za nejlevnější cenu. Argument používání výběrových řízení na nejnižší cenu v těchto případech je minimálně na pováženou. V oblasti architektury a výstavby  je třeba podporovat zavedení kvalitních architektonických soutěží o návrh, aby tak vložené obrovské investiční prostředky města byly použity s co nejvyšší přidanou hodnotou. Současný stav tlaku pouze na nejnižší cenu ve všech fázích od projektu po realizaci degraduje investici a v dlouhodobém pohledu není rozhodně ekonomicky nejvýhodnější.

 

Je toho hodně, co nás čeká. Přitom jsme ještě ani nezmínili rekultivaci předprostoru nádraží, vytvoření opravdové rekreační zóny v Liboháji a hlavně, je zásadní konečně něco udělat s krajinou a vodou!

 

Víme, jak na to!