Září 10, 2018

Prorodinná politika

Vytváří Polička opravdu ty nejlepší podmínky pro život lidí v každém věku? Spolehli byste se na město, pokud byste se dostali do tíživé sociální situace? Je mnoho věcí, které pomáhají podporovat život rodin v našem městě a my jsme připraveni je plnou parou podporovat a rozvíjet!

 

Vzdělávání a výchova dětí

Dostupné, kvalitní a koncepčně připravované vzdělání obyvatelstva je jedním ze základních stavebních kamenů dnešní demokratické společnosti.

 • Budeme prosazovat  co nejdostupnější vzdělání, které rozvíjí přirozenou tvořivost, podporuje kritické myšlení a vychovává k demokracii.
 • Podporujeme vznik dětských skupin, mateřských center, lesních školek i škol jiných zřizovatelů. Přímo jsme se podíleli na zahájení programu Začít spolu při ZŠ Na Lukách a i nadále budeme podporovat jeho rozšiřování.
 • Podporujeme vznik večerních vzdělávacích programů pro seniory a občany středního věku.
 • Klademe důraz na prevenci v oblastech spojených se závislostmi, (kyber)šikanou, xenofobií či agresivitou. Budeme podporovat programy, které širokou veřejnost s těmito jevy seznámí a pomohou jim předcházet a lépe je rozpoznat a vyřešit.
 • Mezi našimi prioritami je podpora volnočasových aktivit pro děti, které musí být dostupné i sociálně slabším zájemcům. Město musí dostatečně motivovat a podporovat učitele a vychovatele ve školách a školních družinách, ale i trenéry a vedoucí dětských kolektivů v jejich práci s mládeží.
 • Budeme usilovat o vrácení programu Hodina pohybu navíc do poličských základních škol, i za předpokladu, že by se na ní mělo město finančně podílet.

 

Ve zdravém městě zdravý duch

Nechceme mít z Poličky město duchů. Proto by mělo být jedním ze základních poslání města podporovat kulturní a sportovní život jeho občanů.

 • Chceme se zasadit o další rozvoj městských příspěvkových organizací, které pořádají kulturní, společenské, ale i vzdělávací akce pro širokou veřejnost všech věkových skupin. Konkrétně se jedná o městskou knihovnu, městské muzeum a galerii, Tylův dům, hrad Svojanov, DPS “Penzion” a, v neposlední řadě, i Základní uměleckou školu Bohuslava Martinů.
 • Odkaz Bohuslava Martinů musí nabýt moderní podobu, včetně důstojné multimediální webové prezentace, která přiblíží tohoto autora nejen turistům, ale především samotným Poličákům.
 • Podpoříme pořádání tradičních kulturních a sportovních událostí, ale zároveň budeme vytvářet podmínky pro vznik nových akcí, ze kterých by se v případě pozitivních ohlasů veřejnosti měly stávat události pravidelné.
 • Připravíme plán rozvoje městských sportovišť. Budeme prosazovat otevření sportovního areálu za Masarykovou základní školou veřejnosti.
 • Zasadíme se o revitalizaci lesoparku Liboháje, který má potenciál stát se oblíbeným cílem procházek i dějištěm mnoha sportovních a kulturních akcí. Budeme prosazovat obnovu bývalého lesního divadla a podpoříme konání kulturních akcí na tomto místě.

Polička – město starající se o občany v nepříznivé situaci

Každý z nás se může ocitnout v tíživé zdravotní nebo sociální situaci. Město musí vytvářet podmínky pro jeho občany a nesmí se k nim ani v těžkých chvílích otočit zády.

 • Budeme pracovat na zlepšení péče o lidi, kteří se nemohou o sebe postarat sami.
 • Budeme podporovat a rozšiřovat stávající programy domácí péče, odlehčovacích služeb a dalších forem sociální péče.
 • Budeme důsledně odstraňovat všechny snadno odstranitelné překážky, které brání hendikepovaným v začlenění do samostatného důstojného života.
 • U nově budovaných i rekonstruovaných obecních bytů budeme vyžadovat standard snadné upravitelnosti na bezbariérovost. Zasadíme se, aby se do stávajících bezbariérových bytů dostali skutečně ti, kteří je potřebují.
 • Vytvoříme podmínky pro mladé lékaře, fyzioterapeuty, zdravotní sestry i další zdravotnický personál, aby přicházeli za prací do Poličky.