Září 10, 2018

Otevřené město

Co kdyby místo toho, aby si občané vyhledávali informace, by si naopak informace vyhledávaly občany? Zajímá Vás, kolik veřejných peněz a za co přesně město utrácí? A co takhle mít možnost se na vytváření rozpočtů přímo podílet?

 

Hledali jste už někdy nějaké informace na poličských internetových stránkách?

V dnešním světě hraje internet významnou roli v životech většiny obyvatel. S jistou mírou nadsázky bychom mohli městské internetové stránky označit za výkladní skříň městského úřadu. Bohužel poličský web je ukázkou toho nejhoršího, co bychom si mohli v této oblasti představit – nepřehledná struktura, zastaralé uživatelské rozhraní (grafika, obrázky, text), zoufalá vizuální atraktivita. Jedinou možnou nápravou tohoto neutěšeného stavu je výstavba nových webových stránek, které budou odpovídat současným technickým standardům a uživatelským nárokům.

Už se Vám stalo, že na program jednání zastupitelstva byl zařazen bod, který Vás zajímal, ale Vy jste se na jednání nemohl(a) dostavit?

Na první pohled se jedná o záležitost, která nemusí být v dnešním informačním světě zase až takový problém. Tomu nasvědčuje i praxe z jiných městech, kde jsou internetové záznamy jednání zastupitelstva běžně dostupné. V Poličce je to tabu. Piráti tento stav chtějí změnit a procesy související s řízením města udělat pro občany jasnější.

Zajímá Vás, kolik veřejných peněz a za co přesně město utrácí?

Příkladem otevřenosti v oblasti hospodaření města je tzv. rozklikávací rozpočet. Tím se rozumí rozpočet v elektronické, tzn. internetové podobě, kde si každý občan může jakoukoli základní rozpočtovou položku rozklikat až do té nejnižší úrovně. Například může zjistit, kolik peněz stály v minulém roce čistící prostředky na veřejném záchodku.

Chtěli byste se také účastnit “porcování medvěda”?

Moderní směr, kterým se vyspělá západoevropská města ubírají, směřuje ke zvyšování spoluúčasti občanů na rozhodování a řízení věcí, které s městem a jeho rozvojem souvisejí. Můžeme si pod tím představit různé ankety, místní referenda, veřejné debaty, soutěže projektů, občanská setkání. Dále už asi netřeba pokračovat, aby si člověk uvědomil, jak hluboké temno v tomto ohledu v Poličce panuje. Jednoznačným trendem jsou tzv. participační rozpočty, pomocí kterých občané sami navrhují a svým hlasováním určují, za jakým účelem a na jaké projekty se peníze z městské kasy použijí. Je to určitě zajímavý nástroj, jak povzbudit veřejnost k aktivnímu a tvořivému přístupu vůči svému okolí a potažmo celému městu.

Přáli byste si, aby byla veřejná správa dostupnější, efektivnější, kompetentnější a rychlejší?

Moderní elektronické nástroje umožňují, aby si člověk přes internet zajistil výměnu dokladů, rezervoval termín návštěvy u konkrétního úředníka či třeba zaplatil parkovné. Existují města, která tyto systémy mají zavedené nebo je alespoň připravují. Otázka, jak je to v Poličce, jaksi není na místě. Různé interpelace a dotazy občanů vůči městu řeší poměrně využívaná webová rubrika „Ptejte se…“. Zde pan starosta celkem obšírně a důkladně reaguje na vznesené dotazy, což je na první pohled v pořádku. Je otázkou, zda je takto nastavený systémový nástroj pro řešení těchto záležitostí ve městě velikosti Poličky na místě. Můžeme si například představit efektivní systém, který dotazy občanů přiděluje podle jejich zaměření patřičným pracovníkům města a ti je kompetentně a rychle vyřizují. Stejně tak mohou být opakující se dotazy zapracovávány do webové databáze, která dokáže informovat všechny ostatní, které nenapadlo panu starostovi psát nebo telefonovat. Takže to, co se navenek jeví jako dobrá práce pana starosty, může být ve skutečnosti pouhá záplata, zakrývající špatně nastavené fungování městského úřadu.

 

Na základě výše uvedených příkladů je patrné, že v oblasti otevřenosti Polička jako město hodně zaostává. Nejsou to v žádném případě prvoplánové a samoúčelné věci, naopak jde o záležitosti, které mají přesah a důsledky do mnoha dalších oblastí. V otevřeném městě žijí a vyrůstají sebevědomí, aktivní a otevření lidé, kteří nejsou lhostejní vůči svému okolí. Výsledkem jsou dobré mezilidské vztahy, vzájemná důvěra a pospolitost. To vše dohromady vytváří vstřícnou a přátelskou atmosféru. Asi to nepoznáte, když tudy budete projíždět. Možná ano, když se zde zastavíte a dáte se s lidmi do řeči. Ale určitě to pochopíte, pokud v takovém městě žijete nebo chcete žít.