Září 10, 2018

Medailonky

 

1 Jitka Bidlová (*1.7.1978) vystudovala EKO Gymnázium a následně fakultu architektury VUT v Brně. Její specializací byly stavby šetrné k životnímu prostředí. Studium zakončila doktorským titulem Ph.D.

Po absolvování fakulty pracovala jako odborný referent na Odboru památkové péče Magistrátu města Brna. Po přesídlení do Poličky již více jak deset let pracuje jako samostatně činná architektka s vlastním ateliérem.

Její hlavní zájmy směřují do oblasti vzdělávání, kultury a sportu. Ve volném čase se věnuje občanskému aktivismu (za vše připomeňme školu „Začít spolu“), také výletům do přírody, na hory, život si nedokáže představit bez hudby a snad to nebude znít jako úplné pirátské klišé, opravdu je aktivní závodnicí na okruhové plachetnici lodní třídy Fireball. Je vdaná a má dvě děti.

Svou kandidaturou by ráda přinesla do politického prostředí v Poličce prvek ženskosti i něco ze své profese. Mezi její priority patří tvorba kvalitního veřejného prostoru pro občany města. Na jedné straně je to koncepční řešení dopravy a parkování, podpora cyklistů a chodců, rozšiřování městské zeleně. Na straně druhé to musí být silná podpora bydlení, obzvláště bydlení nájemního, které jediné má možnost udržet ve městě mladé lidi. Obecně chce do rozhodování o městě také mladé lidi vtáhnout a svým příkladem i motivovat ženy. Společně je pak možné rozvíjet a podporovat plánování dlouhodobých vizí a strategií, které citelně městu v současnosti chybí.

2 Miloš Kovář (* 22. prosince 1991) je řadovým členem Pirátské strany a 2. místopředseda místního sdružení. Pochází z městečka Bystré, avšak usadil se v nedaleké Poličce. Studoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Břeclavi, obor grafický design, kterou přerušil kvůli pracovním příležitostem v zahraničí. Od bezpočtu různých profesí jak v zahraničí, tak u nás, se stal živnostníkem v oboru restaurování a údržby památek.

Ve svém volném čase se věnuje muzice, kultuře a v zimě nejlépe lyžování.

3 Štěpán Vlček (30 let) pochází z Poličky, kde také navštěvoval místní gymnázium. Poté se přesunul na pár let do Prahy, kde na ČVUT vystudoval biomedicínské inženýrství a své vzdělání si doplnil studiem ekonomie a managementu. V průběhu studia absolvoval několik zahraničních pobytů a stáží, z nichž nejvýznamnější byly semestrální pobyty na univerzitách v Jordánsku a Texasu. Svou profesní dráhu začal jako technik refrakční chirurgie na soukromé oční klinice v Praze, kde působil již během studií na vysoké škole. V současnosti pracuje jako inženýr v pobočce německé výrobní společnosti sídlící v Hradci Králové.

Štěpán má pozitivní vztah ke sportu a kultuře, je dlouhodobý aktivní člen Sboru dobrovolných hasičů v Poličce. V minulosti zde působil jako vedoucí dětských a dorosteneckých kolektivů. V současné době jeho aktivity v tomto spolku směřují k pořádání soutěže v požárním sportu pro děti a organizaci dětských táborů.

V místním zastupitelstvu by se chtěl věnovat zejména udržení kvalitního a dostupného vzdělání, podpoře spolků a zajištění dostatečného množství mimoškolních aktivit pro děti a mládež. Také by chtěl podpořit kulturní dění ve městě.

4 Petr Klusoň se narodil v roce 1969. Vyrůstal v nedalekých Nasavrkách, rodinné kořeny má v Dolním Újezdě. Po vystudování chrudimského gymnázia absolvoval ČVUT v Praze, fakultu stavební. V Poličce žije patnáct let, je ženatý a má tři děti. Profesí je stavební projektant, jako zaměstnanec působil v několika projekčních ateliérech, nyní vykonává svoji práci jako živnostník. V minulém volebním období byl členem Komise stavební a životního prostředí.

Mezi jeho koníčky patří sport a hudba. V mládí hrál závodně stolní tenis, v současné době preferuje jízdu na kole, plavání a turistiku. V nedávné době mu učaroval badminton a stal se z něho trenér mládeže v SVČ Mozaika. Vedle sportu rád poslouchá hudbu všech žánrů, občas si s chutí zahraje na ukulele.

5 Markéta Tauerová / Kutilová (40 let) – novinářka a publicistka. Pochází z Poličky, kde žije se svojí dcerou. Pracovala v DR Kongo, Íránu, na Haiti, v Kambodži, Ugandě, Rwandě, Tanzánii, Indonésii, Libérii, Jordánsku atd. Posledních roky jezdí do Sýrie a Iráku a spolu s Lenkou Klicperovou dokumentuje válečné konflikty. Je spoluautorkou knih Islámskému státu na dostřel I a II. Spolupracuje s pořadem Reportéři ČT. S Lenkou Klicperovou založila sbírku na pomoc lidem v syrském Kobani. Dalším jejím tématem je migrace. Své reportáže a články publikuje v mnoha českých i zahraničních médiích. Je spoluautorkou reportáží několikrát oceněných na Czech press photo. Věnuje se i přednáškové činnosti pro školy a veřejnost.
6 Dana Matejsková (*17.11.1981) se narodila v Litomyšli. Vystudovala Gymnázium v Poličce a poté Univerzitu Hradec Králové se zaměřením na biologii a chemii. Studium zakončila titulem Mgr. a následně několikaletým výzkumem oblasti translokace rizikových prvků v půdě a publikační činností v impaktovaném zahraničním časopise.V Poličce je spoluzakladatelkou, členkou a organizátorkou RC MaTami, vedoucí programu zdravého životního stylu, především působí v oblasti zdravé výživy a sportu (vedení pohybových aktivit, lektorka skupinových forem cvičení a jógy). Angažuje se v aktivitách souvisejících se sportem, vzděláváním a životním prostředím.
7

Jiří Hladík (30 let) se narodil v Poličce 722 let po založení města. Již v mladém věku projevoval zájem o informační technologie, kdy první zkušenosti získával rozebíráním a sestavováním strojů, které dnes již patří do muzea. Absolvoval poličské gymnázium a na PřF Univerzity Palackého v Olomouci dokončil magisterský obor informačních technologií. Je velice čerstvě ženatý. Mezi jeho záliby patří pochody na dlouhé vzdálenosti, výroba věcí ze dřeva a blaho jeho spoluobčanů.

Důvodem kandidatury je zájem o dění v politice na lokální úrovni a snaha o přiblížení dění na zastupitelstvu občanům (digitalizace záznamů ze zastupitelstva, možnost dotazů online aj.). Dále by rád zmodernizoval web našeho města, protože si žádá přepracování odpovídající tomu, že jsme aktuálně v roce 2018.

8 Martin Klepárník (*1.4.1983) se narodil v Brně, ale od svých 5ti let žije v Poličce. Je absolventem poličského gymnázia, studoval biochemii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, kde získal titul Mgr., doktorské studium pak absolvoval na Lékařské fakultě téže univerzity a získal tak titul Ph.D.  Už při studiu pracoval v různých pozicích ve vědeckých týmech, zaměřených na léčbu nádorových a kardiovaskulárních onemocnění. Při studiu na Lékařské fakultě se věnoval několik let pedagogické činnosti. Následně se vrátil zpět do Poličky ( Lezník), kde žije s manželkou a třemi dětmi. Pracuje v rodinné firmě, která již více než 23 let rozšiřuje dobré jméno našeho města u nás i ve světě.

Je předsedou Spolku rodičů ZŠ Na Lukách a aktivně se věnuje podpoře vzdělávání v našem městě. Jeho hlavní zájem tedy směřuje do oblasti podpory školství a vzdělávání, dále pak podpory podnikání, zejména toho rodinného, a prostředí pro jeho vznik a rozvoj. V neposlední řadě chce vrhnout svoji energii do oblasti rozvoje všech místních částí, hledání využití jejich obrovského potenciálu, tak aby Polička byla právě tím místem, kde lidé chtějí žít a vychovávat svoje děti.

9 Jiří Svoboda (25 let) se narodil v Hradci Králové, ale 24 let bydlí v Poličce. Vystudoval SOŠ a SOU Svitavy, obor instalatér. Pracoval v knihovně, kde, mimo jiné, zajišťoval technickou podporu kulturních akci, nyní pracuje jako skladník. Mezi jeho zájmy patří jízda na kole, práce na zahradě a hraní videoher.
10 Ondřej Nespěšný (*25. 1. 1995) se narodil v Poličce, studoval Střední průmyslovou školu v Hradci Králové, po absolvování nastoupil na Fakultu stavební na Vysokém učení technickém v Brně, kde v současnosti studuje 5. ročník stavebního inženýrství Při studiu se věnuje projektové činnosti v architektonickém ateliéru v Poličce. Je aktivním hráčem hokejbalu ve sportovním klubu Kometa Polička, do juniorských kategorií hrál hokej za HC Spartak Polička. Aktivně se zajímá o dění v Poličce. Jeho zájmy směřují zejména do oblasti sportu a stavebnictví.
11 Milan Beneš (*11.06.1978) se narodil v Poličce, kde stále žije. Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, fakultu stavební, obor pozemní stavby, kde získal titul ing. Byl dlouhodobě zaměstnán ve stavební firmě na pozici stavbyvedoucí, rozpočtář, přípravář (taková holka pro všechno). Nyní již třetím rokem samostatně podniká jako stavební projektant.

Angažuje se v aktivitách souvisejících s přírodou. Je dlouholetý aktivní člen českého svazu ochránců přírody. Jeho dalšími zájmy jsou sport (zejména běhání a dále koloběžka, plavání, …), včelaření (již více jak 10 let) a kultura (dobré divadlo a hudba). Je svobodný, zadaný.

Důvod vstupu do komunální politiky je jeho nespokojenost s přístupem politiků k životnímu prostředí na všech úrovních. Dále se mu nelíbí vzrůstající populismus.

12 Klára Jakubcová se narodila 30. 12. 1994 v Brně, ale dětství a dospívání prožila v Kamenci u Poličky a v Poličce. Po studiu Střední odborné školy cestovního ruchu absolvovala bakalářské studium managementu cestovního ruchu na Univerzitě Hradec Králové. Nyní pracuje jako recepční v soukromém zdravotnickém zařízení. Zajímá se o dění okolo sebe, historii a kulturu. Také ráda cestuje a sportuje.
13 František Groulík (*29.7.1980) se narodil v Poličce a vyrůstal s rodiči a sestrou v Sedlištích u Jimramova. Vystudoval sedmiletý všeobecný obor gymnázia v Poličce a následně Dopravní fakultu  ČVUT v Praze, obor dopravní infrastruktura.  Po dokončení vysoké školy začal pracovat v oboru výstavby silničních staveb, nejprve ve stavební společnosti PSVS v  Praze. Od roku 2006, kdy se přestěhoval do Poličky, je zaměstnán ve společnosti Skanska v regionu Pardubického kraje, kde se v různých pozicích podílí na realizaci dopravních staveb. Jeho velkým zájmem je sport, zejména cyklistika, kterou na amatérské úrovni provozuje závodně. Věnuje se rovněž tréninku mladých cyklistů. Je ženatý a má tři děti.
14 Mária Žembová (*2.8.1976) se narodila ve Staré Lubovni na Slovensku. Od svých třech let žije v Česku. Vystudovala Střední odborné učiliště v Havířově, kde se vyučila v oboru kuchař. Po vystudování pracovala v Jablunkově jako kuchařka, v Táboře v hotelu Slovan jako kuchařka studené kuchyně a později v AVX Lanškroun jako operátorka a kontrolorka kondenzátorů.

V současnosti pracuje jako pomocná knihovnice v Městské knihovně v Poličce a v rámci svého zaměstnání se angažuje v aktivitách souvisejících s kulturou. Kromě zaměstnání, které ji baví, ráda věnuje volný čas vaření, dětem a výtvarné práci. Je svobodná matka s jedním synem.

Její ztráta důvěry jak k minulému, tak současnému vedení města, ji motivovala ke kandidatuře a chtěla by tímto pomoci k pozitivní změně.

15 Vít Pučálek (*23.8.1982) se narodil v Poličce, otcem ročního syna a společně s manželkou žijí v Poličce. V Poličce vystudoval gymnázium. Následně vystudoval Vysoké učení technické v Brně, fakultu stavební, obor vodní stavby. Po absolvování fakulty pracoval jako stavbyvedoucí v Hradci Králové, dále pak v Brně jako projektant. Od roku 2016 je samostatným projektantem a sídlo svého podnikání přesunul do Poličky. Specializuje se především na stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, lesní stavby a drobné dopravní stavby. Mezi jeho hlavní zájmy patří sport – nejlépe v přírodě, na horách. Rád běhá, jezdí na kole a leze. Další zájmy jsou cestování a kultura.
16 Marcela Ohlídalová (*8.1.1981) se narodila v Poličce, kde vystudovala sedmiletý obor na místním gymnáziu. Po studiích na Vysoké škole ekonomické v Praze pracovala jako daňová poradkyně v nadnárodní auditorské společnosti. V roce 2011 se natrvalo vrátila do Poličky. V současné době působí jako daňová poradkyně v kancelářích ve Vysokém Mýtě a v Litomyšli. Je vdaná a má dvě děti. Má ráda turistiku, běh a jógu.
17 Ivan Šrek se narodil v roce 1957, okupaci 68 a převrat 1989 zažil v Praze, absolvoval střední školu a pracoval v Židovském muzeu, České advokátní komoře a Klášteře sv. Augustina. Od roku 1994 je OSVČ jako restaurátor nábytku. V roce 2000 se přistěhoval do Poličky, Stříteže. Je ženatý a má dvě malé děti v náhradní rodinné péči. Ve Stříteži provozuje se svojí ženou od roku 2011 nekomerční galerii. Od roku 2002 spolupracuje jako dobrovolník s Charitou v Poličce. Zajímá se o alternativní stavby a nízkonákladový udržitelný život. Dobře fungující město musí být transparentní, bez klientelismu a korupce.
18 Erika Šimková (29 let) pochází z Poličky, kde žije s manželem a ročním synem. Na FF Univerzity Pardubice vystudovala bakalářský obor komunitní studia a na FSS Masarykovy univerzity Brno magisterský obor sociální práce. Hlouběji se věnovala tématu sociálního podnikání. Po studiích pracovala ve školství na pozici konzultanta ve firmě zabývající se dotačními příležitostmi pro základní a střední školy. Aktuálně je na rodičovské dovolené. Je nadšená pejskařka, čtenářka, cyklistka, renovátorka starých věcí a v neposlední řadě také milovnice dobré hudby, cestování a přírody. Důvodem její politické angažovanosti je vzrůstající nespokojenost s českou politickou scénou a směrem, který se náš stát v posledních letech ubírá. Demokracie není samozřejmost, ale něco čeho si musíme vážit a pracovat na tom.
19 Helena Knotková  Knotková (*3.11. 1970) pochází z Poličky a stále zde žije. Vystudovala Střední průmyslovou školu ve Žďáře nad Sázavou, obor technolog. Nyní pracuje v domově pro seniory v Bystrém jako pracovník v sociálních službách. Je příznivcem Pirátské strany od jejího založení. Ráda se stará o děti, hraje a trénuje badminton, aktivně se zajímá o kulturní dění nejen v Poličce.
20 Josef Vostřel (*5.6.1978) se narodil v Poličce. Vystudoval Střední odborné učiliště ve Svitavách, Vyšší odbornou školu strojírenskou v Rychnově nad Kněžnou a strojní fakultu VUT v Brně.

Zpočátku pracoval jako konstruktér v oboru pneumatických prvků a jejich aplikací. V současnosti pracuje jako vedoucí technologické přípravy výroby ve strojírenské firmě.

Ve svém volném čase se věnuje turistice, cyklistice a cestování. Téměř 20 let vede vodácký oddíl VOP v Poličce, je aktivním pořadatelem táborů a výprav na divokou vodu v ČR a zahraničí. Je ženatý a má dvě děti.

21

Daniela Juklová (*24.5.1982) pochází z Poličky. Po maturitě na poličském gymnáziu vystudovala obor všeobecné lékařství na 2.lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci nastoupila na dětské oddělení svitavské nemocnice. V rámci specializační přípravy absolvovala stáže na klinických pracovištích v Praze, Brně a Hradci Králové. V letech 2012 a 2014 získala specializovanou způsobilost v oborech dětské lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost.  V současnosti je na rodičovské dovolené, na částečný úvazek pracuje v ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost v Poličce. Spolupracuje s rodinným centrem MaTami, kde vede zdravotní poradnu. Je vdaná, má dvě děti.